Närvaro i sociala medier blir allt viktigare för företag. Idag tillbringar människor mycket av sin fria tid med mobilen i handen och deras främsta aktivitet på internet är att skapa, konsumera och dela inlägg på Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn med flera. Där är de engagerade och mottagliga för budskap i högre grad än när de surfar på webbsidor. Det gäller även ert företags kunder, oavsett om ni vänder er till privatpersoner eller andra företag.

Amazons kundtjänst är tillgänglig på Twitter

Var tillgängliga för dialog och service

Då sociala medier idag är en naturliga arena för kommunikation är det viktigt att ha en närvaro i dessa kanaler inte bara genom att sprida videos, texter och bilder som berättar om de produkter och tjänster ni erbjuder. Idag finns även försäljning, kundtjänst och dialog med konsumenter i sociala medier. När en användare inleder dialog med ett av era sociala mediekonton bör ni svara så snabbt som möjligt, oavsett om det gäller en fråga, beröm eller klagomål. Dialogen är synlig för alla, och det är viktigt att ta bemötandet av kunder och kritiker på allvar för att skapa ett gott rykte. Positiva omdömen om er produkt eller tjänst kan gärna delas vidare, då kunder litar mer på varandras omdöme än på marknadsföringsavdelningars budskap.

I denna video demonstreras Avayas chatbot Oceana

Chatbotar, automatiserade script som håller enkla konversationer med användare, kan användas för att svara på vanliga frågor, shopping, kundtjänst, bokningar och spridning av innehåll i sociala medier. Chatbotar gör det lättare att hantera den stora volym av interaktioner på sociala medier som företag med många kunder måste hantera. Bland andra Facebook, WhatsApp, och Twitter har stöd för integrerade botar för kundtjänst och bokningar.

Vem vänder ni er till och varför ska de lyssna?

När ni skapar innehåll för ett socialt media ska ni tänka på vad människor får ut av att följa ert konto. Innehållet kan till exempel visa fördelar med er produkt, förklara hur den fungerar, lösa användares problem eller ge kunder inflytande över produktutvecklingen. Det ska kännas relevant för målgruppen och gärna överraskande och känsloväckande. Mät och utvärdera hur mycket delningar och interaktioner olika typer av media och ämnen får. Bygg er sociala medier-strategi kring innehåll som engagerar användarna, ökar försäljningen och stärker varumärkeslojaliteten.

Bygg relationer med användare i er målgrupp

Det är viktigt att vårda relationen med nuvarande och potentiella kunder i sociala medier. Att ha ett mindre antal kontakter av hög kvalitet är mer värdefullt än att ha många likes eller följningar från människor som aldrig kommer köpa er produkt. Var beredda att föra en tvåvägsdialog där ni visar att ni både lyssnar och svarar på tilltal i sociala kanaler. Bygg tillit hos kunderna genom att visa prov på transparens och gott bemötande. Företags etiska ställningstaganden påverkar också viljan att vara kund hos dem. Varumärken ska stå för social medvetenhet och miljömässigt hållbar utveckling.

Påverka mer med interaktiva inlägg

Interaktivt innehåll innebär att användaren får göra val, och resultatet blir oftast synligt för andra. Exempel på detta är tester där man kan dela sitt resultat och visa vad man har för smak eller värderingar, eller omröstningar där man kan se vilket svarsalternativ som vinner och blir motiverad att rösta och dela så att ”rätt” alternativ vinner. När användare interagerar med innehållet och använder det för att jämföra sig med sina vänner på det här viset så minns de varumärket bättre och associerar det med de känslor de hade under interaktionen.

Autentiskt, mänskligt och helst live

Konsumenter har börjat tröttna på det tillgjorda och tillrättalagda som finns i mycket marknadsföring. Även i sociala medier har företag ofta försökt skapa en image av perfektion genom att använda generiska förproducerade videor och foton från bildbyråer. Detta material är tekniskt välgjort och föreställer ofta vackra, glada människor och fläckfria miljöer som saknar koppling till företagets verkliga anställda, kunder och lokaler. Detta upplevs som opersonligt och falskt. Kunder har större förtroende för varumärken som framstår som autentiska och har ett mänskligt ansikte att relatera till.

Storytelling innebär att man visar scenarion och situationer till exempel där kunder upplever produkten, eller där de som designar eller tillverkar produkten berättar om sin process och sin vision. Den mest autentiska formen av sådant berättande är att göra det live. Användarna upplever då att de får en oklippt och äkta inblick i varumärkets verklighet. Sociala medie-användare uppskattar också spänningen i att vara med när det händer. Det är ett tillfälle för dialog i realtid där företagets representanter kan svara på frågor och låta tittare påverka det som händer så att de känner sig delaktiga.

Det är viktigt att välja bra talespersoner som representerar företaget i livesändningar och annat videoinnehåll. De ska ha stor kännedom om varumärket och företaget och vara sympatiska för målgruppen. Talespersoner för livesändning ska också ha förmåga att tala utan att vara alltför bundna till manus och reagera på användarnas kommentarer.

General Electric gav livevisningar av flera av sina anläggningar på Facebook med hjälp av kameror monterade på drönare

Företag bör överväga vilka av deras aktiviteter som passar att livesända. Det kan också vara lämpligt att planera särskilda visningar eller event för livesändning. Möjligheter för livesändning finns till exempel på Facebook, Youtube, SnapChat, Twitter och LinkedIn.

Influencer marketing växer

Influencers är auktoriteter eller trendsättare som är synliga på sociala medier och har en publik som litar på deras omdöme. De kan använda eller tala om produkter inför sin publik i utbyte mot gratisprover eller sponsring. Influencer marketing har vuxit mycket under de senare åren trots att en del av dessa trendsättare tidigare har fått kritik för att de dolt sponsring från företag för att visa upp en produkt och publiken ställer nu högre krav på transparens och autenticitet. Influencers kommer att bli allt vanligare och mer integrerade i marknadsföringsstrategier.

Komikern Jonas Fagerström blev influencer åt Swebus som ville uppmärksamma sina nya bussar

Företag konkurrerar om influencers tid, så det är viktigt att ha ett bra erbjudande när man föreslår ett samarbete. Det är också viktigare att influencern är populär och har förtroende hos er målgrupp, än att denne har en stor total publik. En influencer med en mindre, mer nischad publik har ofta större auktoritet inom sitt specialområde och är oftast billigare att anlita än en superstjärna med en stor, bred publik. Influencer marketing har varit stort för skönhetsprodukter, mat och kläder. Framöver kommer det att bli vanligare även för andra produkter och tjänster. Det kommer inte bara att bestå i produktplacering i bilder och video, utan även dialog i sociala medier via hashtaggar.

Känslan att vara där – VR, AR och 360-gradersvideo

Rörlig bild får mest uppmärksamhet i sociala medier och blir allt mer den självklara standarden. Statiskt innehåll gör mindre intryck. Användare föredrar att konsumera rörligt innehåll eftersom det väcker starkare känslor oavsett om det är glädje, ilska, sorg eller nyfikenhet. Om man har en serie foton som berättar en historia är det bättre att redigera ihop dem till ett dynamiskt bildspel – gärna med texter som förtydligar förloppet eller resonemanget – än att publicera bilder en och en.

Eftersom video är standard måste nu ta rörlig media ett steg längre för att sticka ut i flödet. Under 2017 kommer företag att experimentera med VR, AR och MR för att marknadsföra sig och sprida även det innehållet i sociala medier. VR står för virtuell verklighet och innebär att man betraktar och interagerar med en 3D-modell via VR-glasögon och en digital kontroll). MR (mixed reality) och AR (augmented reality) innebär att virtuella element blandas med en vy av verkligheten där de virtuella delarna ofta placeras på eller rör sig relativt verkliga föremål. För detta kan man använda en mobiltelefons kamera eller en kamera monterad på ett par VR-glasögon.

Bilmärket Land Rover gav kunder en förhandstitt på en kommande bilmodell med AR

Marknadsförare kan utnyttja VR exempelvis för att förhandsvisa produkter och fastigheter, eller skapa en upplevelse som visar varumärkets värderingar, illustrerar det problem man vill lösa med produkten eller helt enkelt bara gör ett starkt intryck kopplat till produkten som stannar i användarens minne. AR kan användas för att visa produkter, problem och lösningar i den verkliga kontexten, till exempel i användarens hem eller arbetsmiljö, vilket gör ett starkare intryck än att be kunderna att försöka föreställa sig vad produkten kan förändra deras tillvaro.

Modebutikskedjan Top Shop lät sina kunder uppleva en modeshow från första raden med 360-gradersvideo

Ett billigare alternativ till VR som också kan ge känslan att vara där plats i en intressant händelse eller scen är 360-gradersvideo. Då filmar man med en typ av kamera som har flera linser, vilka täcker alla vinklar runt kameran. När videon spelas upp kan användaren ändra sin betraktningsvinkel genom att flytta sin mobil, dra med fingret på displayen eller använda VR-glasögon. Man kan alltså ”se sig om” som om man fanns på plats.

Betala för att synas

När företag gör vanliga inlägg på sina konton kallas det för organiska inlägg. Organiska inlägg prioriteras lägre i användares flöde av exempelvis Facebook än inlägg från vänner och familj. Sociala medier erbjuder företagen att betala för att inlägg ska prioriteras i flödena och visas för fler användare. Sociala medieplattformar samlar information om vilka inlägg användare interagerat med och registrerar utifrån detta vad de har för intressen. När man köper synlighet för sitt innehåll får man välja vilka ålders- och intressegrupper man riktar sig till. Då är det mer kostnadseffektivt att enbart köpa visningar hos användare som tillhör företagets målgrupp. Det är de som är mottagliga för budskapen.

Nu vet du mer hur företag kommer att arbeta med sociala medier under 2017 och framåt. Om du vill diskutera mer i detalj hur ditt företag kan ha en bra närvaro i sociala medier är du välkommen att höra av dig till oss på Facebook eller e-post. Du kan även besöka oss på vårt kontor på Repslagaregatan 19 i Norrköping för en kopp kaffe och en pratstund.

By |2017-01-27T15:08:47+01:00 27 januari, 2017|Sociala medier, Trendspaning|0 kommentarer

Lämna en kommentar