Skip to content

 

 

 

 

skgbrndaniel

En arbetsintegrerande
webb- och mediabyrå

Vadå Skäggbyrån?

Skäggbyrån är nästan som en helt vanlig webb- och designbyrå som startades 2015
 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. 

Vi är helhetsbyrån som hjälper dig med såväl digitala som analoga lösningar. Som webbyrå sticker vi ut ur mängden genom att
förhandla om villkoren i en utmanande bransch, och kan på så vis nyttja olika former av kreativ kompetens  som ofta möter motgångar i arbetslivet.

 Vad som skiljer oss från andra företag är att vi är ett ASF, ett arbetsintegrerande socialt företag. Detta innebär att vi har ett övergripande ändamål att genom arbete, delaktighet och inkludering integrera människor som av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar lever i ett utanförskap eller av andra anledningar haft det svårt att hitta rätt på arbetsmarknaden, tillbaka in i samhället och arbetslivet.

Samtidigt som vi hjälper dig med de optimala lösningarna för din hemsida eller grafiska profil, hjälper vi fler inom kultur och media att få en meningsfull sysselsättning och på sikt skapar vi även fler arbetsmöjligheter.

Vadå ASF?

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är en typ av organisation som förenar sociala och affärsmässiga mål genom att erbjuda sysselsättning och andra stödtjänster till personer som har svårt att få eller behålla jobb på den reguljära arbetsmarknaden. ASF:er fokuserar på att skapa meningsfulla jobb och möjligheter för personer som annars skulle ha svårt att hitta arbete på grund av olika hinder, till exempel funktionshinder, låg utbildning, bristande arbetslivserfarenhet, språksvårigheter eller andra socioekonomiska faktorer.

Låt oss hjälpa dig med din digitala närvaro!

Arbetsträna hos oss!

Vi finns i Norrköping, Stockholm, Katrineholm och Malmö!