Skip to content

Skäggbyrån

En arbetsintegrerande
webb- och mediabyrå

Vilka är vi?

Skäggbyrån är nästan som en helt vanlig webb- och designbyrå som startades 2015 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping vilket också är anledningen till att vi heter som vi gör.

Vi är helhetsbyrån som hjälper dig med såväl digitala som analoga lösningar. Som webbyrå sticker vi ut ur mängden genom att förhandla om villkoren i en utmanande bransch, och kan på så vis nyttja olika former av kreativ kompetens  som ofta möter motgångar i arbetslivet.

 Vad som skiljer oss från andra företag är att vi är ett ASF, ett arbetsintegrerande socialt företag. Detta innebär att vi har ett övergripande ändamål att genom arbete, delaktighet och inkludering integrera människor som av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar lever i ett utanförskap tillbaka in i samhället och arbetsliv. 

Samtidigt som vi hjälper dig med de optimala lösningarna för din hemsida eller grafiska profil, hjälper vi fler inom kultur och media att få en meningsfull sysselsättning.

Nöjddeltagare
Skärmbild (121)

“Genom att kombinera vår verksamhet med arbetsintegrering skapar vi en positiv samhällseffekt. Vi tror att vi kan hjälpa till att forma ett bättre samhälle genom att erbjuda en plats där alla kan bidra och växa utifrån sina egna förutsättningar. “

Mer om ASF

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är en typ av organisation som förenar sociala och affärsmässiga mål genom att erbjuda sysselsättning och andra stödtjänster till personer som har svårt att få eller behålla jobb på den reguljära arbetsmarknaden. ASF:er fokuserar på att skapa meningsfulla jobb och möjligheter för personer som annars skulle ha svårt att hitta arbete på grund av olika hinder, till exempel funktionshinder, låg utbildning, bristande arbetslivserfarenhet, språksvårigheter eller andra socioekonomiska faktorer.

För att klassas som ett ASF måste vissa kriterier uppfyllas – några av dem är följande: 

  • Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsitegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag eller förening. 
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande. 
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamhet.
skaggbbyran
KL306927 (1)

Vad kan vi hjälpa dig med? 

Arbetsträning? 

Vi finns i Norrköping, Stockholm, Katrineholm och Malmö!

Kontakta respektive kontor vid fler frågor!